Rękawice - europejskie standardy

Europejskie standardy rękawic

 

Podstawową normą, którą muszą spełniać rękawice jest norma EN 420. Określa ona ogólne wymogi rękawic ochronnych. Jedynym wyjątkiem są rękawice jednorazowe i rękawice izolacyjne do prac z elektrycznością.

Norma EN 420 nakłada wymóg testu czułości w palcach (od 0 do 5) oraz wskazuje maksymalną zawartość chromu (maksymalnie 2mg/kg) i pH (od 3,5 - 9,5).

 

Rękawice ochronne podzielone są na kategorie od I do III:

Kategoria I - niewielkie wymagania ochronne, stosowane przy minimalnym ryzyku. Rękawice takie stosuje się głównie dla poprawy komfortu pracy.

Kategoria II - wymagana ochrona, np. przed uszkodzeniami mechanicznymi, jest to najbardziej rozpowszechniony typ rękawic.

Kategoria III - chronią przed poważnymi urazami i zagrożeniami dla życia.

 

Dla każdej z tych kategorii obowiązuje deklaracja zgodności.

 

Wymagania ogólne normy EN 420:

Norma określa sposób projektowania i budowy rękawic. Według tej normy na rękawicy powinny znaleźć się odpowiednie piktogramy, nazwa producenta i modelu rękawicy, rozmiar i znak CE. Dodatkowo rękawice z kategorii II i III muszą zawierać piktogram, określający przed jakim czynnikiem ryzyka chronią oraz poziomem jakości i nazwą odpowiedniej normy. Dodatkowo rękawice kategorii III muszą zawierać, umieszczony za znakiem CE, czterocyfrowy kod.

 

Norma EN 388

Rękawice chroniące przed rozcięciem powinny posiadać normę EN 388.

 

 

 

Poziom

 

 

1

2

3

4

5

Oznaczenie A

odporność na ścieranie (liczba rund na szlifierce)

100

500

2000

8000

 

Oznaczenie B

odporność na rozcinanie (odporność na wirujące ostrza)

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

Oznaczenie C

odporność na rwaniec (próba rwania w przeciwnym kierunku)

10

25

50

75

 

Oznaczenie D

odporność na przekłuwanie (próba kłucia ostrym szydłem)

20

60

100

150

 

 

 

Norma EN 407

Rękawice chroniące przed wysoką temperaturę są określane normą EN 407

 

Oznaczenie

znaczenie

wartość

a

niepalność - informuje o czasie po jakim materiał się nadal pali po usunięciu z niego płomienia

0 - 4

b

odporność na ciepło

0 - 4

c

odporność na ciepło konwekcyjne

0 - 4

d

odporność na promieniowanie cieplne

0 - 4

e

małe rozpryski płynnego metalu

0 - 4

f

duże rozpryski płynnego metalu

0 - 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl